Desktop reader

Десктоп четеца е създаден за хотелска среда и има за цел да прочита данни от картете на гостите и да я предава на външни за SALTO устройства и софтуери. Обикновено, това са ПОС терминали с инсталиран на тях PMS поддържащ industry standard protocol.

Основни функции:

  • Конфигуриране чрез dip switches за контролиране на данните, които трабва да се прочетат и интерфейса към външното устройство.
  • Интерфейса към външното устройство може да е RS232, OMRON and WIEGAND.
  • Захранване: 12v DC източник (включен).
  • Свързване към външни устройства посредством 9 pin D-type женски конектор (свързан към сериен порт).
  • Данни които може да се прочетат от картата: ROM CODE, TRACKS ON KEY, WIEGAND CODE.