JustIN Mobile

SALTO JustIN mobile технологията прави лесно и сигурно внедряването на смарт телефоните, като част от вашата система за контрол на достъп. С използването на SALTO JustIN технологията, освен повишената сигурност и гъвкавост на системата, се допринася и за по-лесното използване от потребителите, както и по-лесно управление от Системните администратори.

Това гъвкаво решение дава възможност на потребителя да избира какъв тип ключ желае да получи – онлайн на своя телефон или традиционен носител – карта. Потребителят решава! Освен това, тази технология не е лимитирана само до хотелския сектор. JustIN Mobile може да се използва и в множество други различни инсталации – асансьори, входни врати, паркинг бариери, конферентни зали и много други.

ВАШИЯТ ТЕЛЕФОН Е ВАШИЯ КЛЮЧ

SALTO’s JustIN Mobile позволява на потребителите да използват своя смарт телефон за да отключват врати. Интуитивната апликациа JustIN Mobile app комуникира сигурно през „облака“ и позволява на потребителите да получават своите ключове онлайн, навсякъде и по всяко време.