Софтуер за контрол на достъп ProAccess

SALTO Pro Access Software е създаден за да предостави мощен инструмент за контрол и управление на достъпа. Неговите възможности Ви позволяват да използвате максимално системата за контрол на Вашата сграда. Pro Access може да управлява огромен брой врати и тъй-като основните права за достъп са записани директно в RFID носителя (карта, таг …), управлението на вратите е просто въпрос на управление на картите. Чрез просто обновяване на на картите Вие бързо и лесно променяте повечето от правата за достъп на потребителите, включително добавяне и премахване на врати, времеви зони, календари и т.н.

Pro Access може всичко това и повече. Благодарение на напредналите софтуерни възможности, Pro Access е също един от най-лесните за употреба и мощни софтуерни продукти за контрол на достъп на автономни офлайн брави и IP онлайн устройства, в една централизирана платформа. 

Изцяло преведен на български език, както и на 25 други езика.

Технически параметри:

 • До 4 милиона потребители.
 • До 64,000 врати и ключалки.
 • Операторски профили защитени с пароли.
 • 256 календара.
 • 256 Времеви периода.
 • 256 Времеви зони.
 • Възможност за SALTO database engine или MS-SQL Server database.
 • Връзка с онлайн модулите чрез TCP/IP протоколи използвайки съществуващите LAN & WAN мрежи и подсигурена чрез криптиран протокол.
 • Възможност за многобройни работни станции.

SOFTWARE VERSIONS

 • Pro Access 100 R&W up to 100users and 4 online doors.
 • Pro Access 500 R&W up to 500users and 8 online doors.
 • Pro Access Excellence R&W up to 4 million users and 16 online doors.
 • Pro Access Connected R&W up to 4 million users and unlimited online doors.
 • Pro Access Department Operator up to 4 million users, unlimited online doors and department operator management.