Стенни четци

XS4 Wall Readers

SALTO предлага широк обхват от 13,56Mhz RFID безконтактни стенни четци. Те прочитат криптираните данни от ID носителите и я предават към контролерите. Също така могат да обновяват носителите чрез SVN технологията на SALTO. Всички модели са IP 65 съвместими, което ги прави подходящи за използване на открито, включително при екстремни атмосферни условия. Съвместими са с ISO 14.443A, ISO 14.443B и ISO 15.693 (Vicinity) и покриват широк обхват от  преобладаващи RFID брандове, като  Mifare, Mifare plus, DESFire, DESFire, Ultralight C, EV1 LEGIC advant , LEGIC prime, HID iClas.

SALTO XS4 Wall Reader 2.0

SALTO XS4 Wall Reader 2.0 стенен четец (с клавиатура) обединяващ върховния дизайн с една истинска технологична централа. Този продукт позволява допълнителното използване на ПИН опции, увеличавайки сигурността чрез двойно удостоверяване и подобрени модели за отваряне.

Long Distance reader (LDR)

SALTO Long Distance Reader – четци за далечно разстояние са допълнителни устройства свързани към XS4 2.0 онлайн контролери за автоматична идентификация на поток от потребители от голяма дистанция.

Бързи и надеждни решения за автоматична идентификация на потребителски поток във всякакви атмосферни условия без необходимост от представяне на карта до четеца. Продуктът е подходящ за паркинги, управление на трафик, контрол на поток от МПС, предоставяйки като цяло удобство от факта, че носителя се прочита от определено разстояние (в зависимост от конкретната спецификация на модела). LDR са изцяло интегрирани в SALTO ProAccess SPACE софтуерната платформа чрез XS4 онлайн контролерите.​

Основни характеристики:

 • 2 модела:
  • Дистанция на четене до 7m.
  • Дистанция на четене до 3m.
 • UHF пасивна технология.
 • Възможност на комбинирани карти:
  • UHF+DESFire 8k
  • UHF+Mifare 4k
 • 8 байта принтиран код.
 • UHF стикери за предно стъкло.
 • UHF стикери за метал.
 • Wiegand връзка с контролер CU42E0 (само онлайн версия).
 • Уникален потребител задаван в  ProAccess SPACE (RFID/UHF).
 • Подходящи за външен монтаж (IP65).
 • Захранване: 12VDC-24VDC (не е включено).