Виртуална мрежа

Тоталното решение за контрол на достъп

Основната цел на добрата система за контрол на достъп е да бъдат постоянно намалявани времето и усилията за нейното управление, без загуба на функционалност, гъвкавост или сигурност.

SALTO Virtual Network (SVN) е създадена с тази цел. Системата позволява автономно работещите електронни брави да четат, получават и записват информация в оперативни умни ID носители – ключове. Съответната информация, касаеща достъпа, се съхранява в криптиран формат а on-line стенните четци могат да обновяват и получават информацията от идентификационните носители, по всяко време и на произволно място в сградата.
 
Тази функционалност е революционно решение на проблемите, свързани с контрол над ключовете, елиминирайки нуждата да се заменят ключалки, заради пробив в сигурността от загубен ключ или разкодиран пин код. По същество SVN представлява комбиниране на on-line контролни точки с off-line автономни електронни брави, позволявайки на администратора лесно да контролира до 4 000 000 потребители и да управлява до 64,000 врати в една система. Това също така елиминира физическите ограничения на традиционните автономни off-line електронни брави, позволявайки несравнимо по-добро интегриране със съществуващи системи за контрол на достъп. С използване на идентификационните карти, бравите могат лесно да бъдат обновени с текущите нужди за контрол на достъпа, като ограничен или променен достъп и дори изтрити от системата потребители.