Контролери

XS4 2.0 Controller

Най-новите SALTO контролери правят още по-лесено създаването на съвършенна система за контрол на достъп във Вашата сграда благодарение на способността си да управляват и контролират множество врати през една Ethernet връзка и един IP адрес. Това разширява способностите на SALTO до всички онези врати и точки, на които не може да се инсталират автономни шилдове, като врати с електрически насрещници, електромагнитни брави, бариери, асансьори и др., правейки Вашата инсталация още по-ефективна и икономически оправдана.

Основни характеристики:

 • Онлайн IP базиран контролер.
 • Връзка с два четеца, които може да се конфигурират за отваряне на две врати или една врата двустранно – вход/изход.
 • Налична функция Antipass-back при свързване на 2 четеца и конфигурация за вход/изход.
 • 4 релейни изхода.
 • 6 входа за свързване на:
  • Детектор за състояние на вратата, бутон за изход, бутон за офис…
 • 2 тампер ключа:
  • 1 тампер вход
  • 1 тампер превключвател.
 • Наблюдение състоянието на вратата чрез контактни входове (аларма за взлом и оставена отворена врата).
 • Съвместими с всички SALTO XS4 2.0 стенни четци (WRDxxxx, WRM90041 and WR9004FS1 series).
 • Съвместим със SALTO Virtual Network технологията.
 • Всички комуникации между четеца и носителя са криптирани и сигурни.
 • Максимално разстояние между четеца и контролера е 400 метра (в зависимост от кабела).
 • Свързване с четец посредством 4 проводна връзка, 2 усукани чифта.
 • Захранване: 12V DC 400mA от адаптор. POE вариант в разработка.