Технологии

RFID & NFC, SVN, RFnet & BLUEnet

В стремежа си към постоянно усъвършенстване на предлаганите продукти и системи, и в отговор на нарастващите нужди от сигурност, надеждност и удобство, SALTO отделя особено внимание и ресурси в посока изследване и развитие на нови технологии. SALTO е пионер в създаването и развитието на много иновации в сферата на контрола на достъп.

RFID и NFC

Със SALTO Вие имате свободата да избирате широк обхват от идентификационни носители,  като контактните iButton и Smаrt карти или безконтактните RFID технологии. Повече от 8 години SALTO е пазарен лидер в прилагането на 13.56MHz безконтактните RFID носители, в своите системи за контрол на достъп.

Продуктите на SALTO са съвместими с ISO 14.443A, ISO 14.443B и ISO 15.693, покриващи широк спектър от RFID модели като HID, iClass, Mifare, DESfire, Legic, Picopass и новата базирана на мобилните  технологии Near Field Communication (NFC). Всичко това, дава възможност на клиентите да използват съществуващи RFID карти или снабдени с NFC технологията мобилни телефони, като носители на идентификация за отключване на врати, оборудвани с контрол на достъп от SALTO. 

Salto Virtual Network – SVN

SALTO е първата в света компания, която разработи технологията data-on-card (SALTO Virtual Network) и я приложи в електронна система за контрол на достъп. Тази технология дава възможност на потребителските карти или друг тип носители да служат като преносител на информация между автономните брави и онлайн стенните четци, и така на практика информацията се предава от/до мрежовите РС работни станции.

Wireless online – RFnet и BLUEnet

SALTO разработи първата безжична система, захранвана от 3 батерии тип ААА, която използва стандарта RF IEEE 802.15.4 на 2,4Ghz а най-новото оборудване от SALTO е базирано на BLE(Bluetooth Low Energy) платформата. Тези две технологии позволяват да управлявате и наблюдавате своята система в реално време, онлайн от една или много мрежови работни станции, без нуждата от окабеляване и свързаните с това скъпо струващи ремонти.

JustIN Mobile

Чрез JustIN Mobile, специално разработено приложение за Android или iOS, потребителите получават правата си за достъп на своя смартфон снабден с NFC или Bluetooth технологии, прочитат на екрана тази информация и могат да отварят вратите, до които им е разрешен достъп. Един и същи Bluetooth чип се използва едновременно, както за безжична комуникация с централния сървър, така и за работа с приложението JustIN Mobile. Така, дори телефони, които нямат вграден NFC чип, могат да се използват за отключване на врати с брави SALTO.

   

SALTO е утрешната технология, която е тук днес.