Портативно Програмиращо Устройство (PPD)

SALTO PPD е посредника между компютъра и бравата с мулти-езичен интерфейс.

Основни функции:

  • Инициализиране на врати.
  • Събиране на одит на събитията от вратите.
  • Обновяване на бравите (Профил на вратата и вградения часовник).
  • Диагностика на вратата.
  • Аварийно отваряне.
  • Обновяване на фърмуер.